2015/Aug/20

 ขอแก้ไข  9  ธันวาคม 2555  ครบรอบ 32.7  ปี  ตชด.รุ่น  อุดร 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012/Nov/22

 

      ณ บ้านสวนทรายทอง  อ.บางคนที  จว.สมุทรสงคราม

 
ภาพหายเอาลงยังไม่ได้

 

พ.ต.ท.ประเสริฐ  อยู่ยอด   ประธาน  13,14   ร.ร.นายร้อย ตร.สามพาน 

 โทร 08-1256-5117

ร.ต.ต.ประสงค์  สระทอง ประธาน  11,12  กก.ตชด.12  อรัญประเทศ

โทร 08-19452880

 ร.ต.ต.วินัย  ถาวรสาลี  สภ.วัฒนานคร   จว.สระแก้ว โทร.. 08-1290-3440

ร.ต.ต.ไพศาล  นิยมพันธ์  กก.ตชด.13 เมืองกาญฯ โทร 08-1736-4225

ร.ต.ต.นิคม  สมอาจ บช.ตชด.ส่วนกลาง กทม.โทร 08-5440-0145

ร.ต.ต.(เอนก)ราชพรรค์  จันทศร  สภ.แกลง ระยอง โทร 08-7362-4884 

ร.ต.ต.อภิรักษ์(บุญหนัก) วงษ์นู กก.ตชด.12โทร08-9528-1120

ร.ต.ต.บุญธรรม ยะนินทร สภ.ปากพลี นครนายก โทร 08-9485-5533

ส.ต.อ.เจตน์ วัฒนศิริกุล 38ม1เมืองสมุทรสงคราม โทร 0-3473-2044

ร.ต.ต.จเร  ทิพย์วงศ์  โทร 08-1017-0774

ร.ต.ต.ขจรศักดิ์  กู้อัจฉริยกุล  ภ.จว.ประจวบ  โทร   08-5296-9434

พลฯสำเนียง   ภูโต  79/6  เมืองกาญฯ   โทร 08-7107-1105

จ.ส.ต.นิพนธ์  สงวนวงษ์ เมือง ปราจีน  โทร 08-7610-9913

ด.ต.สมบูรณ์  แสงเพ็ชร์  กก.ตชด.12 โทร08-9806-1688

ร.ต.ต.ณรงค์  แฝงเมืองฟุก  ( เสียชีวิตแล้ว )

ร.ต.ต.ภูชิต(นริศ) วังบุญ   สน.อุดมสุข โทร 08-8892-6463

ร.ต.ต.พิชิต(เปลี่ยน) พันทรง กก.ตชด.12 โทร 08-9528-3445

ด.ต.วิสิทธิ์   วิเศษสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร โทร08-3235-7295

ร.ต.ต.ปัญญา  อุดหนุน กก.ตชด.12 โทร 08-7150-2170

ด.ต.ไพรอด  โพธิ์แดง  กก.ตชด.12  โทร 08-7131-1065

ร.ต.ต.ไพศาล  ฉิมสกุล  กก.ตชด.12 โทร 08-7940-4545

  สมพร  นิลแนบแก้ว  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงครามโทร08-7042-9153

ร.ต.ต.ประยุทธ   สร้อยทอง  สภ.อรัญประเทศ โทร 08-1996-6820

ร.ต.ต.สิน  ครองมัจฉา  สน.นางเลิ้ง   โทร 08-1226-6420

 ร.ต.ต.สุทธิวัฒน์   รอจั่น สภ.ประจวบฯ โทร 08-1860-8960

ร.ต.ต.วิชัย  เกลาวัลย์  สภ.เขาย้อย เพรชบุรี โทร 08-1995-8480

 ร.ต.ต.ไกรศรี  ด่านขำ  วังศาลา  ท่าม่วง กาญจนบุรี โทร 08-9092-9918

พ.ต.ท.สุรศักดิ์  ศักดิ์สมบูรณ์ ภ.จว.ราชบุรี  โทร 08-5429-1161

 ร.ต.ต.สมาน  ชูชื่น สภ.ไร่สท้อน เพชรบุรี โทร 08-7161-8202

ร.ต.ต.ชานนท์  วรรณา  สภ.สวนผึ้ง ราชบุรี โทร 08-1929-5313

จ.ส.ต.สามารถ  ปรีเปรม ต.กุฏโง้ง พนัส ชลบุรี โทร 08-6886-7092

ร.ต.ต.อรรถกร(ภูธร) ทายประโคน สภ.เมือง จันทบุรี โทร 08-6159-9899

 

 ร.ต.ต.สันติ  ประกอบธรรม  ทางหลวงนครปฐม โทร 08-4142-4734

 ร.ต.ต.วันชัย  น้อมรักษา  สภ.เขาย้อย  โทร 08-1019-1968

 ร.ต.ต.เกษม   มณีโชติ สภ.โพธาราม  ราชบุรี โทร 08-6027-7015

ร.ต.ต.ปัญญา  ภู่ชัย   สภ.สรรคบุรี  ชัยนาจ  โทร 08-7161-6105

 

ร.ต.ต.เชื่อม  สัตตะเลิศ  สน.ลาดพร้าว  กทม. โทร 08-17513588

 

จ.ส.ต.ศุภโชค(วุฒิโรจน์)หาญเจริญชัย (ร้อย 4)  สวทช.ปทุมธานี 

โทร 08-5154-1548

ร.ต.ต.สังวาล   พรหมอินทร์ สภ. เมืองปราจีนบุรี โทร 08-16542722

ร.ต.ต.รังสรรค์  ทรัพย์ฤทธา        034-293162

ร.ต.ต.รัศมี  อยู่ทองหลาง กก.ตชด.12 อรัญประเทศ โทร 08-9936-1247

ร.ต.ต.ศักดิ์ชัย  เวียงนนท์ ขช.ตชด. กทม.โทร08-0734-6191

ร.ต.ต.สามารถ  สุขสะอาด  สภ.ท่าวุ่ง  ลพบุรีโทร 08-3662-4993

ร.ต.ต.สันติ   พันธ์สนิท   สภ.ไทรโยค  กาญจนบุรี โทร08-1263-1121

ร.ต.ต.ชินวัตร  (สมชาย)ยิ่งยง สภ.เมือง  นครนายกโทร08-7612-1684

ด.ต.ชินวัฒน์  สร้อยทอง โทร

ด.ต.จรูญ   วัลลา 49 หนองสาหร่าย พนมทวน โทร08-9910-1364

ร.ต.ต.เฉลา  เสริมผล  ทางหลวงเพชรบุรี โทร08-0656-5588

ร.ต.ท.สมเด็จ  ชิงชัย  ร้อย ตชด.144 โทร08-1795-5800

ร.ต.ต.สมจิตร  ศรีสุวรรณ บางปู สมุทรปราการโทร08-9660-2891

ร.ต.ต.สุชาติ  ด่วนแสง สภ.ไทรโยค  กาญจนบุรี โทร08-9912-8001

ร.ต.ต.สุริยัน  รสดี  สภ.ศรีราชา  ชลบุรี โทร08-9607-5203

ร.ต.ต.ทองสุข  ป้อมแสง  ร้อย ตชด.135 โทร08-4413-0303

ร.ต.ต.อุทัย  เอกฉันทร์ สภ.เมือง กาญจนบุรี โทร08-2293-4144

ร.ต.ต.สุชาติ  มหาวัฒน์ สภ.ท่ามะกา กาญจนบุรี โทร 08-6171-6784 

พ.ต.ท.สุบิล ฤทธิโต  สภ.อ่าวน้อย  โทร 08-6171-0559

 ร.ต.ต.วิจารณ์  ศรเดช     โทร 08-9254-3713

จ.ส.ต.สมาน  สารศรี  ปทุมธานี โทร 08-7999-6680

            มีแค่   58   นายเท่านี้หรือเพื่อนๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

2009/Aug/17

            
             วันที่  1  พฤษภาคม                  ศรีราชา 
             วันที่  1  พฤษภาคม                  ระยอง
             วันที่  1  พฤษภาคม    2548      ร้าน ป.กุ้งเผา อรัญประเทศ     สระแก้ว
ปีที่ 28  วันที   1  พฤษภาคม    2551   วังประภารีสอร์ท  อรัญประเทศ   สระแก้ว 
ปีที่ 32  วันที่  9   ธันวาคม       2555  บ้านสวนทรายทอง  อ.อัมพะวา  สมุทรสงคราม 
ปีที่ 34  วันที่ 28  พฤศจิกายน  2557  วังประภารีสอร์ท อรัญประเทศ    สระแก้ว
ปีที่ 35  วันที่ 28  พฤศจิกายน 2558   แควรีเวอร์ไซด์  เมือง กาญจนบุรี  

2009/May/28

                ชื่อเดิม ๆ นะเพื่อน ... 201
                  เรียงตามอักษร  ก- ฮ
 
ร.ต.ต. กำจัด  รัตนวิชัย   ร.ต.ต. กมล  ไม้แดงปี ส.ต.ท. กอบชัยสุขพร้อม      
ร.ต.ต. ขันชัยภูจิรัง ร.ต.ต. คูณชมภูพื้น  ด.ต. จาตุรันต์สุทธิโสม  
จ.ส.ต. จักรกฤษณ์จำเรือง  ด.ต. เจนเพ่งสวรรณ         พลฯ จงกลพูลสง่า            
ร.ต.ต. จำเนียรหาดไทย จ.ส.ต. จำเริญศรีมาตย์ ด.ต. ชูชีพซื่อสัตย์  
ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ           ร.ต.ต. ชูชาติกมลวงศ์        ร.ต.ต. ชัยรัตน์ปาสาบุตร        
ร.ต.ต. เชื่อม   สันตะเลิศ    ส.ต.ท.ชูศิล  ศิริเดช    พลฯชลวิทย์   นิลนนท์   
 ร.ต.ต. ณรงค์แฝงเมืองฟุก  ร.ต.ต.ชัย  อุทัย   ด.ต. ณรงค์   ทองแดง 
ร.ต.ต. ณรงค์ชัยไชยสีมา     พลฯ ณรงค์นาคประเสริฐ ร.ต.ต ถวัลชวน ชื่นศรีนวล
ด.ต. ทวีปบุญเคลิ้ม จ.ส.ต. ทวี      จินตะนา    ร.ต.ต.ทองล้วน วิชัยกําจร 
ร.ต.ต. ทองสุขไชยมงคล จ.ส.ต. ทองดีแสนวิเศษ จ.ส.ต. ทองแดง  แสงจอหอ   
จ.ส.ต. ทองขาวผลไม้         จ.ส.ต. ทวีศักดิ์  คำจันทร์  ส.ต.ท. เทิดศักดิ์ แสงสุข 
ด.ต. เทอมศักดิ์ ใจกล้า     ร.ต.ต. พิชิต  ปัดชาเขียว    ร.ต.ต. ธีระ สีดา                 
ร.ต.ต. ธีระ  จีนประโคน ร.ต.ต. ธงชัย สมบัติหลาย ด.ต. ธานี  หอมเจริญ 
ด.ต. ธวัชชัยสังข์อ่อน       ร.ต.ต. นิคม สมอาจ         ร.ต.ต. นริศ  วังบุญ              
ด.ต. นิรันดร์ วิเศษดี จ.ส.ต. นิพนธ์   สงวนวงษ์       ส.ต. ท. นิมิตร   นพโสภณ 
จ.ส.ต. นคร  วิชัยประเสริฐ จ.ส.ต. นฤชา เข็มนาค  ร.ต.ต. บุญหนัก  วงษ์นู       
ร.ต.ต. บุญธรรม ยะนินทร ร.ต.ต. บรรดาศักดิ์ คำโม ร.ต.ต. บรรลือต่างประโคน
ด.ต.บรรลือศักดิ์   เผ่ากัณหา  ร.ต.ต. บุญมี  ชนะชัย    จ.ส.ต. บุญมี  เนื่องแก้ว
 จ.ส.ต. บุญยืน  โชยจอหอ  ร.ต.ต. ปัญญา  พงษ์สาลี   ร.ต.ต.บุญส่ง  ภิรมย์ไกลภักดิ์
 ร.ต.ต. ปัญญา  ภู่ชัย    ร.ต.ท.ปัญญา  อุดหนุน       ด.ต. ประยูร มีอนันต์ 
 ด.ต. บุบผา คลังบุญวาส  ร.ต.ต. ประสาน เตชะดี ร.ต.ต. ประยุทธ สร้อยทอง  
 จ.ส.ต. ปทุม ปัทมพรม    ร.ต.ต. ประสงค์ สระทอง  ร.ต.ต. ประสงค์ ดาวจรัสแสง
 ด.ต. ประสงค์ มหาวิเชียร  ร.ต.ต. ประสงค์ หงษ์ศรีเมือง ด.ต. ประสงค์ แก้วทิพย์    
 จ.ส.ต.ประจักรสิน  สังกระสี  ร.ต.ต.ประหยัด แสนพลเมือง  จ.ส.ต.ประทีป เขียวเหลืองงาม 
 จ.ส.ต. ประทีป ศิริกุล ร.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลยรักษณ์ จ.ส.ต. ประสิทธิ์ พรวาปี    
 จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ปักกุนันท์  ร.ต.ต. ประสิทธิ์ รักษาราช ร.ต.ต.ประจำ ประสงค์สิน
 ร.ต.ต. ประจวบ ทรงฤทธิ์   ร.ต.ต. ประคอง จิวราช ด.ต. ประยูร มีอนันต์
 จ.ส.ต. ปรีชา ศรีสงคราม ด.ต. ปรีชา แสงทองเขียว   จ.ส.ต. ประเสริฐ  เจริญพร   
ด.ต. ปี๋ยะ  แก้วใบงาม ร.ต.ต. ปางกาบ ฤาชา      ร.ต.ท.ปราโมทย์   ทองพูน  
จ.ส.ต. ปรัชญา  นครไทย    ร.ต.ต. เปลี่ยน  พันธ์ทรง   จ.ส.ต. ผจญ พลแสง  
ร.ต.ต. ไพรัฐ  อัตนาค     ส.ต.ท. ไพรัตน์ เงินนา     ด.ต. ไพรัตน์ บุญมาเครือ
ร.ต.ต. ไพศาล ฉิมสกุล   ด.ต. ไพรอด  โพธิ์แดง      ด.ต. ไพบูลย์  ชัยทิพย์     
ร.ต.ตไพบูลย์  ถาวร       จ.ส.ต. ไพบูลย์  ภูมิประมาณ ร.ต.ท. พิบูลย์  งามมั่ง   
จ.ส.ต. พรหมทอง ฐานวงษ์    ร.ต.ต. มนัส  มาสันเที๊ยะ ร.ต.ต. มรกต  วงษ์ศิริ       
ร.ต.ต. โยธิน โสภิณ          ร.ต.ต. ยงยุทธ  มาทิม     ร.ต.ต. รัศมี อยู่ทองหลาง 
จ.ส.ต. รังสรรค์  บุญเผือก    ร.ต.ต. เล็ก  โอทาน         จ.ส.ต. ลำ เขียวน้อย   
ร.ต.ต.วินัย  ถาวรสาลี       จ.ส.ต. วินัย ดาวสุข   ร.ต.ต.วิรัตน์ เปรมวินัย     
ด.ต. วิม   เฉลยรักษ์        ร.ต.ท. วิทยา ดีงาม    ร.ต.ต. วิเชียร ผาดี       
 ร.ต.ต. วิเชียร  มีเสือทอง    ร.ต.ต. วิชัย  ฤาชา       จ.ส.ต. วิมลชัย ใจการุณ 
ด.ต. วิฑูรย์ วรรณประภา  ร.ต.ต. วิจิตร ช้อนขุนทด     ร.ต.ต. วิจิตร เกษามา 
จ.ส.ต. วีรศักดิ์ สาครานุรักษ์  จ.ส.ต.วีรเดช   เทวรัตน์  ร.ต.ต. วงษา เสาเปีย   
ร.ต.ต. วันชัย ทาประดิษฐ์      จ.ส.ต. วันชัย บาดาล   จ.ส.ต. วันชัย ใหม่คามิ      
ด.ต. วราวุธ แสนอ่อน   พ.ต.ท. ไวพจน์ เนตรจินดา   ร.ต.ต. วุฒิชัย  อุทัย     
จ.ส.ต. วุฒิโรจน์  หาญเจริญชัย  จ.ส.ต. วัชระ พื้นสวรรค์     จ.ส.ต. เวฬุวัน ผลินยศ      
 ร.ต.ต. ศักดิ์ชัย เวียงนนท์   ร.ต.ต. ศักดา  สุภาวงษ์     ร.ต.ต.ศุภโชค  เบญจวงษ์
ร.ต.ต. สมพงษ์ เพชรมณี   ร.ต.ต. สมศักดิ์ ระหา      ร.ต.ต. สมบัติ เยาว์สูงเนิน 
ร.ต.ต. สมหมาย ดวงจันทร์ ร.ต.ต.สมบูรณ์ แสงเพ็ชร  ร.ต.ต.สมบูรณ์ บุญยวัฒน์   
ร.ต.ต. สมบูลย์ จินดานนท์ ร.ต.ต.สมมาด  เคนเหลา     ด.ต. สมชาย เสมา         
จ.ส.ต. สมชาย ชัยยันต์     ร.ต.ต. สมชาย  ยิ่งยง        จ.ส.ต. สมชาย เทพรัตนะ 
ร.ต.ต. สมสักดิ์ เพชรสุก ร.ต.ต. สมศักดิ์ ประโหมด  ร.ต.ต.สมศักดิ์  สมิงแก้ว   
 ร.ต.ต.สมศักดิ์  พิมพ์สาร    ร.ต.ต.สมพงษ์  สุวรรณ    จ.ส.ต. สมนึก   อัมเทศ       
ร.ต.ท. สนั่น  รังใส    ร.ต.ต. สนาม หอยตะคุ     ร.ต.ต. สถาพร อินทพันธ์
ร.ต.ต. สวัสดิ์ ปฏิทานาโต  ร.ต.ต. สมาน  พลตะคุ      จ.ส.ต. สมาน  สารศรี       
 จ.ส.ต. สถิตย์   พยุงวงษ์  จ.ส.ต. สยาม ศรีเหลา    จ.ส.ต. สนอง มานะบัง    
จ.ส.ต. เสลา มูลนิรัตน์     จ.ส.ต. เสถียร เครือผือ     จ.ส.ต. เสน่ห์ สุขหลาย   
จ.ส.ต. แสงใส  วิชัยศึก     ร.ต.ต. สุริยันต์ รสดี      จ.ส.ต. สุระ มิ่งจันทึก  
ร.ต.ต. สุรศักดิ์ ชัยราช     จ.ส.ต. สุรชัย  ฤทธิยง     ด.ต. สุพิต  อัตฤทธิ์        
 ร.ต.ต. สุมิตร  เรียกจำรัส  จ.ส.ต. สุนทร เสนาลา    ด.ต. สุวรรณ์ หันสมร    
พลฯ สุด ม่วงทอง        ร.ต.ต. สิน  ครองมัจฉา   พลฯ สินศึก  ผิวขำ       
พ.ต.ท. สาโรจน์ ปทุมชัย จ.ส.ต. สุพจน์ พืชพันธ์ไพศาล   จ.ส.ต.สุกิจ วงษ์วีระธรรม
  ร.ต.ต. สามารถ สุขสะอาด  จ.ส.ต. สามารถ ปรีเปรม      ร.ต.ต. สังวาลย์  พรมอินทร์
ร.ต.ต. สัญชัย มาปะจง   ร.ต.ต. เสริม      พรมสุข      ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ พรมสีแก้ว
จ.ส.ต. หรรษา  ฤทธิราช   ร.ต.ต. ภูธร ทายประโคน   ร.ต.ต.อนุมาศ  กลิ่นขวัญ
ด.ต. อติชัย ชนะเพีย       ร.ต.ต. อรุณ  สมหมาย        ด.ต. อนันต์  รอดย่านน้ำ
ด.ต. อนันต์  ตาอุด         ร.ต.ต. เอกนันท์ โสดามุข        ร.ต.ต. เอนก จันทรศร
ร.ต.ต. อำนวย  กิจเจริญ    ด.ต. อำนวย  โคตระกูล        ร.ต.ต. อำนาจ ประวิง   
ส.ต.อ.อำคา สีทาพัก      ร.ต.ต.อำพร   โพนาคร          ร.ต.ต. อิทธิพงษ์   ศิริประพิมพ์
ร.ต.ต.ธนชัย เอี่ยมทิม
  
 รวม      202     นาย
 
 
                                รายชื่อเพื่อนที่เออรี่
 
ส.ต.ต. ประเสริฐเจริญพร ส.ต.ท. กรอบชัยสุขพร้อม      ส.ต.ท. ไพบูลย์ภูมิประมาณ
จ.ส.ต. เอกสิทธิ์สังกะสี จ.ส.ต.ทองแดง   แสงจอหอ   จ.ส.ต. ประทีปเขียวเรืองงาม  
จ.ส.ต. สมชายเทพรัตนะ   จ.ส.ต. หรรษาฤทธิราช     จ.ส.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากัณหา  
จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม     จ.ส.ต. ศุภโชคหาญเจริญชัย   จ.ส.ต. ทองดีแสนวิเศษ      
จ.ส.ต. สมานสารศรี       จ.ส.ต. ทองขาวผลไม้ จ.ส.ต. ประสิทธิ์ปักกุนันท์    
จ.ส.ต. ประสิทธิ์พรวาปี       จ.ส.ต. ทวีศักดิ์คำจันทร์        จ.ส.ต. จักรกฤษณ์จำเรือง 
จ.ส.ต. เสน่ห์สุขหลาย    จ.ส.ต. สมนึกอัมเทศน์ จ.ส.ต. นิพนธ์สงวนวงษ์
จ.ส.ต. สุระมิ่งจันทึก     จ.ส.ต. จำเริญศรีมาตย์      จ.ส.ต. วีระศักดิ์สาครานุรักษ์ 
จ.ส.ต. วินัยดาวสุข          ด.ต. วิมเฉลยรักษ์               ด.ต. ทวีจินตนา                  
ด.ต. ไพรัตน์บุญมาเคลือ     ด.ต. สุพจน์พืชพันธ์ไพศาล   ด.ต. สมชายเสมา                
 ด.ต. เทอมศักดิ์ใจกล้า        ด.ต. วราวุธ แสนอ่อน             ด.ต. ชูชีพซื่อสัตย์             
ด.ต. ประสงค์มหาวิเชียร     ด.ต. ทวีปบุญเคลิ้ม ด.ต. จาตุรันต์ สุทธโสม         
 ด.ต. บุบผาคลังบุญวาสน์     ด.ต. ประยูรมีอนันต์              ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง          
 ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ          ด.ต. นิรันคร์วิเศษดี              ด.ต. อำนวยโคตระกูล
ด.ต.บุญยืน  โชยจอหอ 
 
    
     36 รายชื่อเพื่อนร่วมรุ่น 201 ที่เสียชีวิต
 
พลฯ ณรงค์นาคประเสริฐ    พลฯจงกลพูลสง่า  พลฯ สินศึกผิวขำ
พลฯ สนองมานะบัง      พลฯผจญพลแสง      พลฯสยาม  ศรีเหลา
พลฯ วัชรพื้นสวรรค์พลฯ สมชายชัยยันต์   ส.ต.ท. ปรีชาศรีสงคราม  
 ส.ต.ท. ไพรัชเงินนา จ.ส.ต. ปรีชาแสงทองเขียว  ส.ต.ท. บุญมีเนื่องแก้ว  
ส.ต.ท. เวฬุวันผลินยศ    จ.ส.ต. สถิตย์พยุงวษ์   จ.ส.ต. รังสรรค์ บุญเผือก 
 จ.ส.ต. วันชัยใหม่คามิ  จ.ส.ต. พรหมทองฐานวงษ์   จ.ส.ต. เจนเพ่งสุวรรณ   
จ.ส.ต. ประทีปศิริกุล       จ.ส.ต. . ธวัชชัยสังข์อ่อน   จ.ส.ต. ฤชาเข็มนาค   
 จ.ส.ต. สุรชัยฤทธิยงค์    ด.ต. ประสงค์แก้วทิพย์    ส.ต.ท. นิมิตร  นพโสภณ
ส.ต.ท. เทิดศักดิ์แสงสุขปี ส.ต.ท.นครวิชัยประเสริฐ  ส.ต.ท. ประทุมปัทมพรหม  
 ส.ต.อ. อำคาศรีทาพัก   ด.ต. สมพงษ์สวนฉิมพลี      จ.ส.ต. สุกิจวงษ์ วีระธรรม    
 จ.ส.ต. วันชัยบาดาล       ด.ต. วิทูรฑ์วรรณประภา  ด.ต. สุวรรณ์หันสมร
 จ.ส.ต. สุทรเสนาลา   จ.ส.ต. บุญยืนโชยจอหอ   ร.ต.ท.ณรงค์  แฝงเมืองฟุก     
  
              
 
 
                                      เพื่อทราบ ............
           รายชื่อสมาชิกสวัสดิการรุ่น 201
                            ปีละ 1,000 บาท
           ช่วยเหลือเบื้องต้น ( ทำบุญ ) ในการเสียชีวิตดังนี้
                เจ้าตัว, พ่อแม่, ภรรยา, บุตร - ธิดา 
                       ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น 
                             รายละ 10,000 บาท
ประจำปี 2553

ร.ต.ต. สนั่นรังใสด. ประสงค์สระทอง      ด.ต.สมพงษ์สุวรรณ  
ด.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ด.ต. ปัญญาอุดหนุน ด.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชร์
ด.ต. ธีระมณฑลประโคน      ด.ต. ประยูรมีอนันต์ดสุภาโชคเบญจวงษ์   
ด.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง   ด.ต. วิรัตน์เปรมวินัยด. ไพศาลฉิมสกุล          
 ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง        ด.ต. อภิรักษ์วงษ์นู            ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ             
ด.ต. ณรงค์ทองแดง          ด.ต. ธานัทปัทชาเขียว ด.ต. วัชรภัทรหาดไทย      
ด.ต. สถาพรอินทร์พันธ์    ร.ต.ต. สุเทพเกตุเทียน     ร.ต.ต. วิทยาดีงาม           
 จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม    ด.ต. ถวัลย์ชวนชื่นศรีนวล ด.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากัณหา  
. รัฐสัคค์ดวงหิรัญสกุล ต.ต. อำนาจประวิง ด.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์        
ด.ต. วินัยถาวรสาลี          ด.ต. จาตุรันต์สุทธโสม ด.ต. บุบผาคลังบุญวาสน์    
ด.ต. ประคองจิวราช        ด.ต. วราวุ ธ แสนอ่อน ด.ต. นิรันดร์ดีวิเศษ            
ด.ต. ชนะชัยเอี่ยมทิม         ด.ต. อำนวยโคตระกูล ด.ต. บุญเคลิ้มทวีป           
 ด.ต. บรรลือต่างประโคน  ด.ต. สุริยันต์รสดี ด.ต. ประสงค์มหาวิเชียร    
ด.ต. อรรถวิทย์ประสงค์สิน ด.ต. ประยุทธสร้อยทอง  
   
ประจำปี 2554

ร.ต.ต. สนั่นรังใส ด.ต. ประสงค์สระทอง ด.ต. สมพงษ์สุวรรณ        
 ด.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ด.ต. ปัญญาอุดหนุน ด.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชรร
ด.ต. ธีระมณฑลประโคน ด.ต. ประยูรมีอนันต์ ด.ต. สุภาโชคเบญจวงษ์
ด.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง ด.ต. วิรัตน์เปรมวินัย ด.ต. ไพศาลฉิ ม. สกุล           
ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง ด.ต. อภิรักษ์วงษ์นู ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ            
ด.ต. สนามหอยตะคุ ด.ต. ณรงค์ทองแดง ด.ต. ขันใจภูบิดชิมครีม              
ด.ต. ธานัทปัทชาเขียว ด.ต. สัญชัยมาประจง ด.ต. ปัญญาพงษ์สาลี        
ด.ต. สถาพรอินทร์พันธ์ ด.ต. ภานุพงศ์หงษ์ศรีเมือง ด.ต. ศักดิ์ชัยเวียงนนท์      
ด.ต. พิชิตพันธ์ทรง ร.ต.ต. สุเทพเกตุเทียน ร.ต.ต. วิทยาดีงาม            
จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม ด.ต. บุญธรรมยะนิ น. ทร ด.ต. ชยพลโอทาน          
ด.ต. สังวาลย์พรมอินทร์ ด.ต. ณรงค์ชัยไชยสีมา ด.ต. สมบัติเยาว์สูงเนิน    
ด.ต. ปางกาบฤาชา ด.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากั ณ หา ด.ต. รัฐสัคค์ดวงหิรัญสกุล  
ต.ต. อำนาจประวิง ด.ต. อรรถกรทายประโคน ด.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์        
ด.ต. วินัยถาวรสาลี ด.ต. ประคองจิวราช            ด.ต. ชนะชัยเอี่ยมทิม     
 ด.ต. อำนวยโคตระกูล        ด.ต. กำจัดรัตนวิชัย ด.ต. บุญเคลิ้มทวีป  
ด.ต. ประยุทธสร้อยทอง               
 
ประจำปี 2555

ร.ต.ต. สนั่นรังใส ด.ต. ประสงค์สระทอง ด.ต. สมพงษ์สุวรรณ        
 ด.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ด.ต. ปัญญาอุดหนุน ด.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชรร
ด.ต. ธีระมณฑลประโคน ด.ต. ประยูรมีอนันต์ ด.ต. สุภาโชคเบญจวงษ์
ด.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง ด.ต. วิรัตน์เปรมวินัย ด.ต. ไพศาลฉิ ม. สกุล
ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง   ด.ต. อภิรักษ์วงษ์นู ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ
ด.ต. สนามหอยตะคุ   ด.ต. ณรงค์ทองแดง ด.ต. ขันชัยภูบิดชิมครีม
ด.ต. ธานัทปัทชาเขียว  ด.ต. สามารถสุขสะอาด ด.ต. สัญชัยมาประจง
ด.ต. ศักดิ์ชัยเวียงนนท์  ด.ต. พิชิตพันธ์ทรง ร.ต.ต. สุเทพเกตุเทียน
ร.ต.ต. วิทยาดีงาม      จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม ด.ต. บุญธรรมยะนิ น. ทร
ด.ต. สมบัติเยาว์สูงเนิน   ด.ต. เชื่อมสันตะเลิศ ด.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากั ณ หา
ด.ต. รัฐสัคค์ดวงหิรัญสกุล ต.ต. อำนาจประวิง ด.ต. อรรถกรทายประโคน
ด.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์ ด.ต. วินัยถาวรสาลี ด.ต. ประคองจิวราช
ด.ต. อำนวยโคตระกูด.ต. บุญทวีปเคลิ้ม ด.ต. ราชภัชรจันทะศร
ด.ต. วุฒิชัยอุทัยด.ต. สมมาดเคนเหลา ด.ต. อรรถวิทย์ประสงค์สิน  
ด.ต. ประยุทธสร้อยทอง
 
 
ประจำปี 2556

ร.ต.ท. สนั่นรังใส ด.ต. ประสงค์สระทอง ร.ต.ต. สมพงษ์สุวรรณ        
 ด.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ร.ต.ต. ปัญญาอุดหนุน ร.ต.ต. ธีระประมณฑลโคน
 ด.ต. ประยูรมีอนันต์ ด.ต. สุภาโชคเบญจวงษ์ร. รัศมีอยู่ทองหลาง 
 ด.ต. ไพศาลฉิมสกุล     ด.ต. ไพรอดโพธิ์แดง   ด.ต. อภิรักษ์วงษ์นู
ด.ต. ชูชาติแสนเสร็จ ร.ต.ต. ธานัทปัทชาเขียว  ด.ต. สามารถสุขสะอาด
ร.ต.ต. สัญชัยมาประจงร. สถาพรอิทรพันธ์ร . พิชิตพันธ์ทรง
ร.ต.ท. สุเทพเกตุเทียน  ร.ต.ท. วิทยาดีงาม      จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม
 ด.ต. บุญธรรมยะนินทร   ร.ต.ต. สมบัติเยาว์สูงเนิน   ด.ต. เชื่อมสันตะเลิศ
 ด.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากั ณ หาร. รัฐสัคค์ดวงหิรัญสกุล ต.ต. อำนาจประวิง
ด.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์ ด.ต. วินัยถาวรสาลี ด.ต. ประคองจิวราช
ด.ต. อำนวยโคตระกู   ด.ต. บุญทวีปเคลิ้ม ด.ต. ราชภัชรจันทะศร
ด.ต. วุฒิชัยอุทัย         ด.ต. สมมาดเคนเหลา ร.ต.ต. วิเชียรผาดี 
พ.ต.ท. ราเมศร์เนตรจินดา จ.ส.ต. ทองแดงแสงจอหอ ด.ต. มนัสมาสันเที๊ยะ
จ.ส.ต. นิพนธ์สงวนวงษ์ ด.ต. ประยุทธสร้อยทอง จ.ส.ต. ศุภโชคหาญเจริญชัย
 
ประจำปี 2557

ร.ต.ท. สนั่นรังใส        ร.ต.ด. ประสงค์สระทอง   ร.ต.ต.สมพงษ์สุวรรณ  
ร.ต.ต. คูณ ชม. ภูพื้น ร.ต.ต. ปัญญาอุดหนุน ร.ต.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชร์
ร.ต.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง    ด.ต.ไพรอด  โพธิ์แดง  ด.ต.ชูชาติแสนเสร็จ
ร.ต. ธานัทปัทชาเขียว ร.ต.ต.สามารถสุขสะอาด ร.ต.ต. สัญชัยมาประจง            
ร.ต.ต. พิชิตพันธ์ทรง ร.ต.ท. สุเทพเกตูเทียน จ.ส.ต. สามารถปรีเปรม 
ร.ต.ต. เชื่อมสันตะเลิศ จ.ส.ต. บรรลือศักดิ์เผ่ากัณหา  รต.ต. อำนาจประวิง
ร.ต.ต. ศักดิ์ดาสุภาวงษ์ ร.ต.วินัยถาวรสาลี   ร.ต.ต. ปราโมทย์ทองพูน  
. ประคองจิวราช       ด.ต. นิรันต์วิเศษดี ร.ต.ต. สมมาดเคนเหลา
. สุริยันต์รสดี ร.ต.ต. อรรถวิทย์ประสงค์สินร.ต.ต. ประยุทธสร้อยทอง
จ.ส.ต. ศุภโชคหาญเจริญชัย ร.ต.ต. ณรงค์แฝงเมืองฟุกร.ต.ต.สินคลองมัจฉา
ร.ต.ต. สุภาโชคเบญจวงษ์  
 
 
 
                                เพื่อทราบ ...........
   เงินสมาชิกรุ่นจะคุ้มคองสมาชิก  ปี/ปี
ถ้าสมาชิกขาดส่งต้องไม่เกินภายใน  90 วัน
 
      รายชื่อสมาชิกสวัสดิการรุ่น 201
               ปีละ 1,000 บาท
 ช่วยเหลือเบื้องต้น ( ทำบุญ ) ในการเสียชีวิตดังนี้
- เจ้าตัว, พ่อแม่, ภรรยา, บุตร - ธิดา
ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น
รายละ 10,500 บาท (ค่าหรีด 500 บาท)
- พ่อตาแม่ยาย ชื้อพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพสวด
รายละ  2,000   บาท
- เจ้าตัวเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลมอบขวัญกำลังใจ
- รายละ ไม่เกิน   1,000   บาท
 
                ประจำปี 2558
ร.ต.ท. สนั่นรังใส ร.ต.ต.ประสงค์สระทอง ร.ต.ต.สมพงษ์  สุวรรณ
ร.ต.ต. คูณ ชมภูพื้น ร.ต.ต. ปัญญาอุดหนุน ร.ต.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชร์
ด.ต.ประยูร   มีอนันต์   ร.ต.ต. สุภาโชค เบญจวงษ์ ร.ต.ต. รัศมีอยู่ทองหลาง
 ด.ต.ไพรอดโพธิ์แดง ด.ต.ชูชาติ   แสนเสร็จ   ร.ต.ต.ไพศาล   ฉิมสกุล
ร.ต.ท.อภิรักษ์   วงษ์นู ด.ต.ณรงค์  ทองแดง  ร.ต.ต.ธานัท   ปัทชาเขียว
ร.ต.ต.สามารถสุขสะอาด ร.ต.ต. สัญชัย  มาประจง ร.ต.ต.สถาพร อินทะพันธ์
ร.ต.ต.อานนทวัฒน์  ฤาชา  ร.ต.ต. พิชิตพันธ์ทรง ร.ต.อ.วิทยา   ดีงาม 
จ.ส.ต.สามารถ ปรีเปรม ร.ต.ต.บุญธรรม  ยะนินทร ร.ต.ต.ชยพล   โอทาน
ร.ต.ท.สมบัติ  เยาว์สูงเนิน  ร.ต.ต. เชื่อมสันตะเลิศ จ.ส.ต. บรรลือศักดิ์ เผ่ากัณหา
ร.ต.ต.รัฐสักดิ์  ดวงหิรัญสกุล  ร.ต.ต. ศักดิ์ดา สุภาวงษ์ ร.ต.ต.วินัยถาวรสาลี
 ร.ต.ต. ธนะไช  เอี่ยมทิม       ด.ต.ทวีป  บุญเคลิ้ม    ร.ต.ต.ราชพรรค์  จันทะศร
ร.ต.ต. สมมาด  เคนเหลา     ร.ต.ต.วิเชียร   ผาดี   พ.ต.ท.ราเมศร์  เนตรจินดา
ร.ต.ต.มานัส  มาสันเทียะ    ร..ต.สุริยันต์    รสดี ร.ต.ต.สิน    คลองมัจฉา
ร.ต.ต.สวัสดิ์   ปฏิทานาโต  ร.ต.ต.สัมฤทธิ์  พรมสีแก้ว  ร.ต.ท.สมศักดิ์   เพชรสุข   
ส.ต.ท.สมชาย  เทพรัตนะ    จ.ส.ต. ศุภโชค  หาญเจริญชัย
   
 
 
 
 
 เรียน   สมาชิกสวัสดิการรุ่น 201 ทุกคนทราบ 
           ในการส่งเงินรุ่นแต่ละครั้งนั้นเพื่อความ
สะดวกของ เพื่อน ๆ ได้โปรดส่งเงินโอนเข้าบัญชีรุ่น
เลขบัญชี 214-0 -15,595-5 (ธนาคารกรุงไทย)
 ชื่อบัญชี ด.ต. สมบูรณ์แสงเพ็ชร
 ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีจะขอบคุณยิ่ง
                 รักเพื่อน
                         ด.ต. ประสงค์สระทองประธานรุ่น
ร.ต.ต. สมพงษ์สุวรรณ์เหรัญญิก
 
 
                                                 
 
 
                     เพื่อนรุ่นอุดรฯ 2 13, 14
 
 ร..ต.ประชา ทองพรหม สภ.สุราษฏธานี ร..ต.ชัยวัฒน์ สร้อยทอง สภ.กำแพงแสน
ร.ต.ต. เสริฐ ห้วยหงษ์ทอง สภ.พุทธมนฑล ร..ต.วิสูตร สุวรรณ กก.ตชด 13
 ร.ต.ต. ณรงค์ ขยันการ กาญจนบุรี  ภ.จว. ร.ต.ต.อัศวิน  สอนไข่ ต.ม.
ร.ต.ต. สุวัฒน์  แก้วกัด สภ.เขาดินราชบุรี  ร..ต.สมาน ชูชื่น สภ.ไร่สท้อนเพชรบุรี
ร.ต.ต. อังคาร เนตรพรหม สภ.ท่าเรือกาญจนบุรี  ร.ต.ต.ทองย้อย สายสนิท สภ.ราชบุรี
ร.ต.ต. ชาญ แฉล่มนงนุช สภ.สวนผึ้งรราชบุรี   ร.ต.ต.เสน่ห์  ทับทิมแก้ว กก.ตชด 13
 ร.ต.ต. ประไพ  บุตรดี กก. ตชด.13   ร.ต.ต.ประสาร จันทร์เทศ กก. ตชด.14
ร.ต.อ. ประชา วรรณประเสริฐ บช.ตชด.    
  
                
               
 
                  กองร้อยที่ 2 ค่ายเสนีย์รณยุทธอุดรธานี  
                       ร.ต.อ. ดวงใจเกตุทัศน์   ผบร้อยฯ
                                 (กก. ตชด. เขต 2) 
พลฯ วินัย   ถาวรสาลี       พลฯวราวุธ แสนอ่อน      พลฯสิน    ครองมัจฉา 
พลฯ ประยุทธ  สร้อยทอง  พลฯไวพจน์   เนตรจินดา  พลฯสมศักดิ์   ระหา 
พลฯ ศักดิ์ชัย  เวียงนนท์     พลฯสมชาย    ยิ่งยง      พลฯเทอมศักดิ์  ใจกล้า 
พลฯ ประสงค์  หงษ์ศรีเมือง  พลฯไพรัช   อัฐนาค     พลฯปรานัง    ลครไทย 
พลฯ วิจิตร  ช้อนขุนทด       พลฯอรุณ   สมหมาย    พลฯไพบูลย์     ถาวร
พลฯ ภูธร  ทายประโคน      พลฯบุญหนัก    วงศ์นู   พลฯวงษ์ศา    เสาเปรีย
พลฯ ไพศาล    ฉิมสกุล      พลฯชัย   อุทัย              พลฯเสริม      พรหมสุข
พลฯ ประสิทธิ์  เฉลยรักษ์    พลฯอนันต์   ตาอุด        พลฯชูชาติ    กมลวงศ์
พลฯ ประจำ     ประสงค์สิน  พลฯจำเนียร  หาดไทย  พลฯไพบูรณ์  ภูมิประมาณ
พลฯ สวัสดิ์      ปฏิทานาโต  พลฯประสงค์  มหาวิเชียร  พลฯสุพจน์  พืชพันธ์ไพศาล
พลฯ  เจริญ     ศรีมาตย์       พลฯพัฒนา   สุทธิโสม       พลฯประทีป   เขียวเรืองงาม
พลฯ  สุระ        มิ่งจันทึก     พลฯทวีกศักดิ์   คำจันทร์
 

พลฯเทอดศักดิ์  แสงสุข    พลฯวิฑูรย์  วรรณประภา   พลฯปรีชา   ศรีสงคราม 
พลฯล่ำเขียวน้อย             พลฯวันชัย  ใหม่คามิ         พลฯสุรชัย   ฤทธิยง 
พลฯสินศึกผิวขำ              พลฯไพรัตน์ เงินนา          พลฯประทีป  ศิริกุล
พลฯเจนเพ่งสุวรรณ       พลฯประทุม    ปัทมพรหม   พลฯชูศิลป์   ศิริเดช
พลฯนฤชาเข็มนาค          พลฯสุกิจ     วงษ์วีรธรรม  
 
                       กก. ตชด.เขต 7 กองร้อยที่ 2
พลฯสมพร  นิลแนบแก้ว     พลฯชวลิต  พึ่งอุทัย     พลฯสันติ ประกอบธรรม
พลฯประชา  ทองพรหม     พลฯเสน่ห์   สวัสดิชัย   พลฯชัยวัฒน์ สร้อยทอง
พลฯสมาน ชูชื่น            พลฯวิรัต แจ่มนิยม     พลฯอังคาร เนตรพรหม
พลฯอุทัย พันทวี            พลฯเสริฐ   ห้วยหงษ์ทอง   พลฯไพศาล  นิยมพันธ์  
พลฯวิบูรณ์   ทับสกุล       พลฯวิสูตร    สุวรรณ     พลฯณรงค์  ขยันการ
พลฯอัศวิน    สอนไข่       พลฯสุวัฒน์    แก้วกัด     พลฯชลินทร  ไหลล้น
พลฯประไพ   บุตรดี       พลฯสุกฤษต์ คุณท้าวเทียม พลฯปัญญา สร้อยสุวรรณ
พลฯสมชาย   แย้มมา      พลฯชาญ   แฉล้มนงนุช   พลฯทองย้อย   สายสนิท
พลฯเสน่ห์    ทับทิมแก้ว   พลฯประสาร   จันทร์เทศ   พลฯประชา  วรรณประเสริฐ
พลฯจรูญ    วัลลา
 
พลฯบรรเจิด   ขวัญอยู่เย็น    พลฯไพรัช   สุขเพ็ง           พลฯสันติ   ชมจันทร์
พลฯประชา    กราบทอง      พลฯสมชาติ  พันธ์บุญผูก    พลฯเสริฐฮั่วจั่น
พลฯจเร        ขุนภักดี         พลฯอุดร      นิ่มนุช
     
 
         รายชื่อเพื่อนที่อยู่เบอร์โทร
ร.ต.ต.วินัย    ถาวรสาลี   สภ.วัฒนานคร 08-1290-3440
ร.ต.ต.ประคอง จิวราช   สภ.วัฒนานคร 08-9535-3351
ร.ต.ต.ประยุทธ  สร้อยทอง สภ.อรัญประเทศ 08-1996-6820
ร.ต.ท.ปราโมทย์  ทองพูน  โคกสูง สระแก้ว 089-9309886
ร.ต.ต.ประจวบ   ทรงฤทธิ์  สภ. คลองน้ำใส 08-4784-2116
ร.ต.ต.กิตติวรรชษ์  เตชดี  ภ.จว.สระแก้ว 08-1151-2829
ร.ต.ต.ประหยัด   แสนพลเมือง  สภวังน้ำเย็น 08. -22171803
ร.ต.ต.โยธิน    โสภิณ สภวังสมบูรณ์ 08-5666-0864
ร.ต.ต.รัฐสัคค์   ดวงหิรัญสกุล  สภวังสมบูรณ์ 08-4566-7399
ร.ต.ต.สมมาด  เคนเหลา กบินทร์ปราจีน   081-4565648
ร.ต.ต.ชันรัตน์  ปาสาบุตร บ้านแก้ง สระแก้ว 0819969995
ร.ต.ต.วันชัย  ทาประดิษฐ์  วังขอนแดง ปราจีน 081-8792250
ร.ต.ต.ประสิทธิ์  เฉลยรักษ์  สภ.พระนครฯ 08-1756-7803
ร.ต.ต.ประสิทธิ์  รักษาราช   082-8627068
ร.ต.ต.ถวัล  ชวนชื่นสีนวล   สภ.ลพบุรี 08-6137-9983
ร.ต.ต.บรรดาศักดิ์   คำโม  สภ.ลพบุรี 08-0107-8178
รต.ต.สมศักดิ์  สมิงแก้ว   สภ.สระบุรี 08-1836-6515
ร.ต.ต.สมศักดิ์   เพชรสุข   สภ.ลพบุรี 08-92721226
ร.ต.ต.สมาน   พลตระคุ   สภ.โชคชัย 08-1808-0776
ร.ต.ต.สามารถ    สุขสะอาด  สภ.ท่าวุ้ง 08-3662-4993
ร.ต.ต.บรรลือ    ต่างประโคน  สภ.ศรีมโหสถ  08-1982-6080
ร.ต.ต.สังวาลย์   พรหมอินทร์ สภเมืองปราจีนฯ 08-1654-2722
ร.ต.ต.สมมาด   เคนเหลา  สภ. กบินทร์บุรี 08-1456-5648
ร.ต.ต.บุญธรรม    ยะนินทร   สภ.ปากพลี 08-9485-5533
ร.ต.ต.ชิณวัตร   ยิ่งยง   สภ.เมืองนครนายก 08-7612-1684
พ.ต.ท.ไวพจน์  เนตรจินดา   สภ.สอยดาว 08-4705-5630
ร.ต.ท.อรรถกร  ทายประโคน  สภ.เมืองจันทร์ 08-6159-9899
ร.ต.ต.สถาพร  อินทพันธ์  มะขาม จันทบุรี  089-8336094 
 ร.ต.ต.ทองล้วน  วิชัยคำจร    สภ.ขลุง 08-1377-2350
ร.ต.ต.ภานุพงษ์    หงษ์ศรีเมือง  สภ.เมืองจันทบุรี
08-4779-5900 , 08-9250-1994
ร.ต.ต.สุริยัน รสดี    สภ.ศรีราชา 08-9607-5203
ร.ต.ต.วงษ์ศา   เสาเปรีย  สภ.บ้านกรวด 08-5205-0939
ร.ต.ต.ณรงค์ชัย ไชยสีมา  สภ.แวงน้อย ขอนแก่น 08-9569-4975
ร.ต.ต.ณรงค์แฝงเมืองฟุกสภเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
ร.ต.ต.สมศักดิ์   ประโหมด   ร้อยเอ็ด 08-7230-0918
085-7450478
ร.ต.ต.ธงชัย  สมบัติหลาย  ชัยภูมิ 08-9932-8006
ร.ต.ต.บุญส่ง  ภิรมณ์ไกรภักดิ์ชัยภูมิ 08-9573-9709
ร.ต.ต.ปางกาบ   ฤาชาสภภูเขียวชัยภูมิ 08-7877-2737
ร.ต.ต.สุรสิงห์  เรียกจำรัสสภภูเขียวชัยภูมิ 08-6252-7627
ร.ต.ต.ไพรัช   อัฐนาคสภกุฉินารายณ์กาฬสิน 089-5721444
ร.ต.ต.อำนวย  เจริญกิจ  มุกดาหาร   081-0612090
ร.ต.ต. วิเชียร   ผาดีสภเมืองโคราช 08-1879-5911
ร.ต.ต.วิเชียร  มีเสือทอง     085-7269932
ร.ต.ต.มนัส     มาสันเทียะ  สภเมืองโคราช 08-6093-9949
ร.ต.ต.วิจิตร   ช้อนขุนทด สภด่านขุนทดโคราช 08-5493-3161
ร.ต.ต.วิจิตร  เกษามา  ร้อยเอ็ด 088-7332884,088-5193973
ร.ต.ต. อิทธิพงษ์     ศิริประพิมพ์ 08 -84839590
ร.ต.ต. สมศักดิ์    ระหา 08-0469-8900
ร.ต.ต. สุรศักดิ์    ชัยราช    สภศรีเชียงใหม่ 08-7724-8247
ร.ต.ต. ปัญญา   ภู่ชัย    สภสรรคบุรีชัยนาถ 08-7161-6105
ร.ต.ต. เชื่อม   สัตตะเลิศ     สน.ลาดพร้าว 08-1751-3588
0864049286
ร.ต.ต. ภูชิต    วังบุญ   สน.อุดมสุข 08-8892-6463
ร.ต.ต. ธีระ    สีดา    สภ.เมืองระยอง 0914655824
ร.ต.ต.ชยพล    โอทาน   สภเมืองระยอง 086-3784259
ร.ต.ต.ราชพรรค์    จันทศร  สภแกลงระยอง 08-7362-4884
ร.ต.ต.ชูชาติ กมลวงษ์ เมืองแปดริ้ว 080-5691557
ร.ต.ต.สถาพร   อินทรพันธ์   สภ.มะขาม จันท 08-9833-6094
ร.ต.ต.มุนินทร์   ดาวจรัสแสง   ทล.1 กก.    089-2113799
ร.ต.ต. สิน  ครองมัจฉา   สน.นางเลิ้ง 08-1285-5480
ร.ต.ต. นิคม   สมอาจ บช.ตชด.08-5440-0145
ร.ต.ต. ศักดิ์ชัย    เวียงนนท์ บช.ตชด.08-0734-6191
ร.ต.ต.วิชัย   ฤาชา  บก.ตชด.ภาค 1  089-715569
ร.ต.ท.พิบูลย์   งามมั่ง กก.ตชด.23 สกลนคร 087-2291717
ร.ต.ต. ธัญญบูรณ์  จินดานนท์ กก. ตชด.11 08-6981-5981
ร.ต.ต. สัญชัย    มาประจง กก. ตชด.11 08-7042-6357
ร.ต.ต. วัชรภัทร    หาดไทย กก. ตชด .11 08-5431-2055
ร.ต.ต. สมบัติ   เยาว์สูงเนิน  ตราด กก.ตชด.11 08-9094-9513
ร.ต.ต. อรรถวิทย์  ประสงค์สิน ตราด  กก. ตชด.11 08-9097-5231
ร.ต.ต. ปัญญา   พงษ์สาลี สอยดาว  กก. ตชด.11 08-6415-9038
ร.ต.ต. วุฒิชัย   อุทัย ตราด  กก. ตชด.11 083-0141645
 ร.ต.ต. อำนาจ   ประวิง สอยดาว กก. ตชด.11 08-6141-2938
ร.ต.ต.ศักดิ์ดา  สุภาวงษ์ กก.ตชด.11
ร.ต.ท.วิทยา  ดีงาม  กก.ตชด.12  086-1401984
ร.ต.ท.สนั่น   รังใส   กก.ตชด.12 08-9248-4133
ร.ต.ต.ปัญญา  อุดหนุน กก. ตชด.12  08-7150-2170
ร.ต.ต.ธานัท  ปัดชาเขียว กก. ตชด.12 08-7131-4997
ร.ต.ต.รัศมี  อยู่ทองหลาง กก. ตชด.12 08-9936-1247
ร.ต.ต.อภิรักษ์  วงษ์นู กก. ตชด .12 08-9528-1120
ด.ต.ชูชีพ     ซื่อสัตย์ กก. ตชด.12 08-6075-6771
 ร.ต.ต.สมบูรณ์  แสงเพ็ชร์  กก.ตชด.12  089-8061688
ร.ต.ต.ประสงค์    สระทอง กก.ตชด.12 08-1945-2880
ร.ต.ต. สมพงษ์    สุวรรณ์  กก. ตชด.12 08-7070-6020
ร.ต.ต.ธีระ  จีนประโคน กก.ตชด.12 08-7137-9051
ร.ต.ต. ขันชัย  ภูจิรัง กก.ตชด.12 08-9063-3306
ด.ต. ทวีป  บุญเคลิ้ม กก. ตชด.12 08-1176-8191
ด.ต.บุบผา  คลังบุญวาส กก.ตชด.12 08-6830-8774
ด.ต.จาตรันต์   สุทธโสม กก.ตชด.12 08-1744-3548
ด.ต.บรรลือศักดิ์  เผ่ากัณหา  กก.ตชด.12 08-6113-0104
ด.ต. ประยูร    มีอนันต์ กก.ตชด.12 08-6143-0997
ร.ต.ต.วิรัตน์  เปรมวินัย  กก.ตชด.12 087-8196778
ร.ต.ต.ไพศาล  ฉิมสกุล กก.ตชด.12 08-7940-4545
ด.ต.ไพรอด   โพธิ์แดง กก. ตชด.12 08-7131-1065
ด.ต.นิรันดร์  วิเศษดี กก.ตชด.12 08-70331184
ด.ต.ชูชาติ    แสนเสร็จ กก.ตชด.12 08-5636-1839
ร.ต.ต.พิชิต    พันธ์ทรง  กก.ตชด.12 08-9528-3445
ร.ต.ต.กำจัด  รัตนวิชัย  กก.ตชด.12 08-9036-4052
ร.ต.ท.สุเทพ   เกตุเทียน กก. ตชด.12 08-07883587
ด.ต. ณรงค์    ทองแดง   กก. ตชด.12 08-9506-9086,
08-4148-9061
ร.ต.ต. คูณ ชมภูพื้น กก.ตชด..12 08-5279-5561,
08-7115-8226
ร.ต.ต.สนาม       หอยตะคุ  กก.ตชด.12 08. -
 ด.ต.สุภาโชค เบญจวงษ์ กก.ตชด.12 08. -
ร.ต.ต.มรกต    วงษ์ศิริ กก.ตชด.12 08-9966-8022
จ.ส.ต.สมาน  สารสี   ปทุมธานี   081-8080776
ร.ต.ต.สมบูรณ์ บุญญวัฒน์  081-3846252
จ.ส.ต. สามรถ   ปรีเปรม พนัสนิคม 08-6886-7092
ด.ต.อติชัย  ชนะเพลีย       086-1591146
ด.ต.ชาญชนินทร์(ทวี) จินตนาเชียงใหม่ 08-0676-0604
0890297333
จ.ส.ต.ศุภโชค หาญเจริญชัย ปทุมธานี  08-5154-1548
จ.ส.ต.เฉลา   มูลนิรัตน์ปราจีนบุรี 08-9820-1639
จ.ส.ต.ทองแดง  แสงจอหอ  0810641641
จ.ส.ต.เอกสิทธิ์  สังกระสี    0857418385
จ.ส.ต.ประสิทธิ์  ปักกุนันท์  081-6501787
จ.ส.ต.สมาน   สารศรีปทุมธานี 08-7999-6680
ด.ต.สมชาย   เสมา  วัฒนานคร   089-8323546
จ.ส.ต.นิพนธ์  สงวนวงษ์เมืองปราจีนฯ 08-7610-9913
จ.ส.ต.สุระ   มิ่งจันทึก  อ.สีคิ้ว โคราช  086-5447078
ร.ต.ต.สุชาติ    ด่วนแสง  สภไทรโยค 08-9912-8001
ร.ต.ต.ทองสุข   ป้อมแสง ร้อยตชด.135 08-4413-0303
ร.ต.ต.สมาน    ชูชื่นสภไร่สะท้อน 08-7161-8202
พ.ต.ท.สุรศักดิ์   ศักดิ์สมบูรณ์ภวราชบุรี 08-5429-1161
ร.ต.ต.ชานนท์     วรรณาสภสวนผึ้ง 08-1929-5313
ร.ต.ต.ไกรศรี    ด่านขำท่าม่วงกาญอฯ 08-9092-9918
ร.ต.ต.วิชัย      โกลาวัลย์สภเขาย้อย 08-1995-8480
ร.ต.ต.สุทธิวัฒน์  รอจั่นสภเมืองประจวบฯ 08-1860-8960
พ.ต.ท.สุบิล       ฤทธิ์โตสภอ่าวน้อย 08-6171-0559
ดร.ต.ต.อุทัย    เอกฉันท์สภเมืองกาจนบุรี 08-2293-4144
ร.ต.ต.เกษม       มณีโชติสภโพธาราม 08-6027-7015
ร.ต.ต.ขจรศักดิ์  กู้อัจฉริยกูล ภ.จว.ประจวบ08-5296-9434
ร.ต.ต.จรูญ   วัลลาหนองสาหร่ายพนมทวน 08-9910-1364
ร.ต.ต.เจร     ทิพย์วงศ์ 08-1017-0774
ร.ต.ต.เฉลา   เสริมผลทางหลวงเพชรบุรี 08-0656-5588
ร.ต.ต.รังสรรค์     ทรัพย์ฤทธา 08-3429-3162
ร.ต.ต.วิจารณ์     ศรเดช 08-9254-3713
ร.ต.ต.สมจิตร ศรีสุวรรณสมุทรปราการ 08-9660-2891
ร.ต.ท.สมเด็จ    ชิงชัยร้อยตชด.144 08-1795-5800
ร.ต.ต.สันติ     พันธ์สนิท สภ.ไทรโยค 08-1263-1121
พลฯ สำเนียง    ภูโตเมืองกาจนบุรี 08-7107-1105
ส.ต.อ.เจตน์     วัฒนศิริกุล  สมุทรสงคราม 08-3473-2044
ร.ต.ต.ไพศาล   นิยมพันธ์   เมืองกาญจนบุรี 08-1736-4225
พ.ต.ท.ประเสริฐ    อยู่ยอดนครปฐม 08-1256-5117
ร.ต.ต.วันชัย   น้อมรักษา สภ.เขาย้อย 08-1019-1968
ร.ต.ต.สันติ ประกอบธรรม ทล.นครฐม. 08 -4142-4734
ร.ต.ต.วิสิทธิ์  วิเศษสิงห์   เมืองสมุทรสาคร 08-3235-7295
ร.ต.ต.อำนาจ    วงศ์กัลยา สภ.เพชรบุรี 08-4972-0118
จ.ส.ต.สมพร นิลแนบแก้ว   สมุทรสงคราม 08-7042-9153
ร.ต.ต.ประทีป    ทั่งศรี 08-1944-7054
จ.ส.ต.ชินวัฒน์  สร้อยทอง
 
   
  

2009/May/07

 

 

 

2008/Oct/15

 

 
 • เพลงที่ใช้ร้องเวลา ครูฝึกให้วิ่งออกกำลังกายก่อนอาหาร  เช้า กลางวัน เย็น(ก่อนนอน)
 • ณ  สนามฟุตบอล หลัง กก.ตชด12 ปัจจุบันเป็น ที่โดดหอ
 • หวังว่าเพื่อน ๆ คงจำได้ดี    
 •                              
 •                  ตชด.ครวญ 
 •    เช้าขึ้นตะวันดับ สายฝนก็สาดก็ซัดจะมีน้ำนองไพสน
 •    ตอ..ชอ..ดอ. ก็ยังสู้ทนเฝ้ารับใช้ประชาชนไม่บ่นให้ใครเขาแคลน
 •    ครั้น..คราอาหารหมด..หัวอกไอ้ชด.ก็ต้องอดไปตามแคลน
 •    หิวจนนอนไส้แขวน.. หมดเรี่ยวหมดแรงอยู่ในแคว้นแดนพนา
 •         โอ้ข้าวสารก็หมดเมื่อวาน กะปิ น้ำตาลเหลือเพียงนิดหน่อย
 •          น้ำปลาอย่างดีไม่มีร่องลอยเหลือเพียงเผือกกลอยที่ขุดขึ้นมา
 •          กระเทียมหอมพริกแห้งแตงกวา มะกูดมะนาว น้ำมันทอดปลา
 •          หมดไปทั่วทุกครัวละหนาอนิจจาเหลือเพียงปลาเค็มแห้งๆ
 •    ปวดใจเหลือที่..อดบุหรี่จนแทบลงแดง
 •    หิวจนนอนไส้แขวน หมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีใครรู้ทัน
 •    หากคุณเป็นตำรวจชายแดนอย่างฉัน
 •    อย่างช้าสามวันแล้วคุณต้องกลั้นใจตาย

                                                                              

                              เพลง สาววิลัยครู

 •   เรื่องนี้เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ .....มีชายคนหนึ่งกระโดดน้ำตาย
 • ที่กุดนางใยเมืองสารคาม .....ฮักหญิงจริงๆ หญิงมาทอดทิ้งหนีไป สุดแสนอาลัย
 • โดดไปกะตายคาม่อง คาม่อง ๆ
 • เกิดมาเป็นชายชาติชาตรี ตายเพราะน้ำมือนารี นารี ผู้ดากโต้น ดากโต้น ดากโกนสื่อหวื่อ  สื่อหวื่อ
 • ปิดการศึกษาอ้ายขอลาน้องไปก่อน ลาน้องไปอยู่บ้านดอนเพื่อฝึกสอนเป็นครูบ้านดง  อรุโนทัย จากไปแล้วหนอ อนงค์ ทานตะวันอ้าย บ่ลืมหลง  บ่ลืมอนงค์ หอเอราวัณ
 • เปิดการศึกษาอ้ายสิมาสมัครเรียนต่อแต่บุญอ้ายนั้นบ่อพอเป็น ตชด. อ้ายกะภูมิใจ
 • หนุ่ม ตชด. เคล้าคลอแต่สาวชาวไร่ สาวบ้านนอกบ่อเคยหลายใจ
 • บ่อเหมือนทรามวัยสาว วิลัยครู

                                                    ตขด.บ่น

 •     ฟั้ง...  ฟัง...  ฟังจะบ่นให้ฟัง ฟัง ๆ ๆเสียงดังมาจากชายแดน
 •  นารีมีมารยามากผัวลำบากยากเหลือแสน ไปรบอยู่ชายแดนเมียหาแฟนคน
 • ใหม่มาควง   แด ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  ฯ
 •    คำสั่งไปรบ อรัญ ฯ เบี้ยเลี้ยงกันดานพี่ไม่เคยใช้ ขี้แท้  E เมียจัญไร
 • เอาเงินไปใช้ใช้อยู่กับแฟน  แด ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  ฯ
 •    สงสารพ่อบุญปลูกพวกลูกๆไม่มีเงินใช้ ขี้แท้ E เมียจัญไรเอาเงินไปใช้ใช้อยู่กับแฟน
 • แด ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ฯ
 •    อยู่หลังตั้งใจช่วย  ยึดเมียด้วยช่วยใช้เงิน โลกนี้มันแสนเพลิดเพลิน สนุกเหลือเกิน
 • เบี้ยเลี้ยงชายแดน   แด ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ฯ

                                           ชีวิตไอ้ชด

 •     ร่อนเล่ไปกลางพนาเช้าเฮเย็นฮาไปกลางพนา กลางพนา ฮ๊า ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ
 • ในท้องพนาล้วนสัตว์เคี้ยวงา (ซ้ำ) เที่ยวเสาะหา หาไปทั่วถิ่น (ซ้ำ) ชายแดนป้องกันทรัพย์สินช้า (ซ้ำ)
 •  ออกไปหากิน ไปกันทั่วถิ่น ละโอเค โอเค
 •     ร่อนเล่ไปกลางทะเลเช้าฮาเย็นเฮไปกลางทะเล  กลางทะเล เฮ้ เฮ ๆ ๆ ๆ ๆ   นายร้อยนายเรือน่าเบื่อจริง (ซ้ำ) หลอกผู้หญิงเหมือนลิงหลอกเจ้า (ซ้ำ) ชายแดนไม่เอาอย่างเขช้า (ซ้ำ) ถึงแม้จะขี้เมาก็ยังควงคนเก่า ละจำเจ จำเจ           
 •     ร่อนเล่ไปกลางพนาเช้าฮาเย็นฮาไปกลางพนา กลางพนา ฮ๊า ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ   
 • ชีวิตชายแดนน่าเบื่อจริง ๆ (ซ้ำ)   ขาดผู้หญิงไว้อิงแนบข้าง (ซ้ำ)  ชายแดนต้องนอนอ้างว้าง ช้า (ซ้ำ)
 •   ไม่มีน้องนางมานอนแนบข้าง โอเค โอเค........
 •                                             

                                                            

                                                    ทำบุญด้วยอะไร???

                      ผู้หญิงไม่สวยอย่างคุณ     ทำบุญไว้ด้วยอะไร

                 ไม่น่ารักไม่น่าพิศมัย     น่ารักน่าชังเสียจริง

                  คงถวายโอยั๊วไหว้พระ    วรรณะจึงได้ดำปื๋อ

                  เนตรน้องดังนกถืดทือ    โอ้ โฮ อื้อฮือ  สวยจัง

                  ตักบาตรคงใส่ด้วยข้าวเหม็น  เธอจึงเหม็นไปทั่วทั้งกาย

                  บุญทานคงทำไม่เต็มใจ   เธอจึงได้พรสี่ประการ

                  อ้วนตุ๊  อ้วนต๊ะ  ใหญ่โต   พุงโลและโรคเบาหวาน

                  เพียงพบเธอนั้นไม่นาน     พี่ซมพี่ซานวิ่งหนี......

                                           

                        งามงอนมองข้อนทำไม

                    งามงอนมองข้อนทำไม  ตำรวจไทยไม่เป็นพิษหรอกหนอ

                        ขึ้นชื่อว่า ตชด.จะไม่ขอร้อง...อะไร  เข้าป่าเพื่อปราบธมิตร

                        จะพิชิดให้มันวอดวาย  ขึ้นเขาลงห้วยสบาย

                        จะกลัวอะไรเพราะเราเป็นเจ้าดง

                         ล่า  ลา  ลา  ลา  ลา ล้า ล่า ลา ลา ลา

                                                 ชีวิตเดียวเปรี่ยวใจ

                  ชีวิตเดียวเปรี่ยวใจ   ไปแห่งใดก็ชั่งหัวมัน

                  ตายฉันได้ ห้าขั้น      ส่วนชีพนั้นจมธรณี

                  เหลือไว้เพียงความดี    ส่วนความดีมีคนบูชา

         ขึ้นเขาและลงห้วย    ไม่ถึงคราวซวย  ไม่เคยรอรี 

          จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยดวงฤดี  หอบชีวีพลีกายเดิน

          เดินแล้วใครจะเดิน    จะเก่งไปเกิน  ตชด.

                                                         รักเมียเรา

                       รักเมียเรา  ชูเมียเรา  ทำนุบำรุงให้รุ่งเรียง สมเป็นเมียของเรา

                       เราเช้าก็เอา  บ่ายก็เอา  เย็นก็เอา  ไม่เคยว่างเว้น ถึงเป็น men

                       เราก็เอา  เรารักษาสิทธิ์อิสระเมียเรา  เรารักเมียเรายิ่งชีพเราเอย..

                                                        ตชด.ขอร้อง                  

         ตชด.ย่อมาจากตำรวจชายแดน  น้องเอ๋ยลำบากเหลือแสน  มาอยู่ชายแดนที่ไกลแสนไกล  มาป้องกันเขตรักษาประเทศแดนไทย  นอนกับดินหากินกับทราย  ลำบากเพียงไหนพี่ก็จะทน  ลงจากดอย เขาให้พักผ่อนเพียงเจ็ดวัน  เดินผ่านกระท่อมริมทาง  ขอน้ำกินขันเถิดนะหน้ามล  น้องจงเห็นใจตำรวจไทยที่มาทุกคน  ถ้าน้องไม่ด่าว่าบ่น  ขออยู่ด้วยคนกับสาวชาวดอย 
        หากทางการไม่เรียกตัวพี่กลับ มีเสียมสักหอบมีจอบสักหาบ          จะถางให้ราบหมดดอย  แล้วปลูกถั่วงาอยู่กับขวัญตาเนื้อกลอย       จะถางดงป่าดอยสร้างวิมานน้อยอยู่ชายแดน      วิงวอนผ่านถึงท่านผู้การรักษาเขต  ขอร้องให้ท่านสมเพศเเพราพวกกระผมกำลังมีแฟน      เอ็นดูเถิดครับอย่าด่วนเรียกกลับจากชายแดน  ขออยู่ทำงานทดแทนรักษาชายแดนสักสามสี่ปี  ....          

2008/Oct/14

                                        

   

     

 

                    ชุดฝึก..1 พฤษภาคม 2523 ใครเป็นนายแบบ...??

 

  

                                                  ชุดกีฬา 

                          พลฯวิจิตร,สมชาย,วินัย,ประสิทธิ์,วิชัย,ไพบูลย์

  

       พลฯวินัย..พลฯสุชัย..พลฯประสาน..พลฯปรีชา  ศรีฯ..พลฯปรีชา  แสง ฯ

   

                   ตชด. ดาราโท....สุดเข้ม.....??

  

                 มีใครบ้างเอ่ย...??ให้ทาย...ทายถูกมีรางวัล 

                       ปรับพื้นฐานบ้านทุ่งกบินทร์ 

                                    ...ดาราโท...                    

  คุณตุ่มชอบหละ..???

    ประธานรุ่น        ประจำปี  2554 ร.ต.ต.ประสงค์  สระทอง   กก.ตชด. 12                                                 โทร 08-1945-2880

                     

 • ร.ต.ต.สมบูรณ์  แสงเพ็ชร์   204 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่หนองไทร
 • อ.อรัญประเทศ   จ.สระแก้ว 27120  โทร 08-9806-1688

 

ร.ต.ต. วินัย   ถาวรสาลี      สภ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว  27160

โทร 08-1290-3440   Email  vinai201t@gmail.com

 • ร.ต.ต.ปัญญา(....)อุดหนุน  กก.ตชด.12  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
 • โทร 08-77150-2170

ด.ต.ไพรอด  โพธิ์แดง ร้อย ตชด.125  อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว 27180

 • โทร 08-7131-1065

ร.ต.ต.เชื่อม  สันตะเลิศ สน.ลาดพร้าว  กทม.  โทร 08-1751-358

 

 

 ร.ต.ต.ธงชัย   สมบัตรหลาย   สภ.กเษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิโทร 08-9932-8006

 • ด.ต.นิรันดร์    วิเศษดี     ร้อย ตชด.124   กก.ตชด.12
 • อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180   โทร 08-1861-9305

 • ด.ต.ประยูร    มีอนันต์     ร้อย ตชด.123    กก.ตชด.12
 • อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120   โทร 08-6143-0997

 

จ.ส.ต. สามารถ   ปรีเปรม   พนัดนิคม   จ.ชลบุรี      โทร 08-6886-7092

 • ร.ต.ต.วิรัตน์     เปรมวินัย    ร้อย ตชด.124   กก.ตชด.12
 • อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว  27180   โทร 08-7102-4606

 • ร.ต.ต.รัศมี    อยู่ทองหลาง   ร้อย ตชด.124  กก.ตชด.12
 • อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว  27180   โทร 08-9936-1247

ร.ต.ต.วิเชียร     ผาดี   สภ.เมือง นครราชสีมา   โทร 08-1879-5911

ร.ต.ต.บุญส่ง  ภิรมย์ไกรภักดิ์  สภ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ โทร 08-9573-9709

 

ร.ต.ต.ปางกาบ  ฤาชา  สภ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ    โทร 08-7877-2737

 

     ร.ต.ต.สุรสิงห์ (สุมิตร)เรี่ยกจำรัส สภ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ โทร 08-6252-7627

ร.ต.ต. วิจิตร  ช้อนขุนทด  สภ.ด่านขุนทด   โทร  08-5493-3161

ร.ต.ต.มนัส   มาสันเที๊ยะ สภ.เมือง นครราชสีมา  โทร  08-6093 -9949

ร.ต.ต.สมหมาย ดวงจันทร์  สภ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โทร 08-4566-7399

ร.ต.ต.ประคอง   จิวราช  สภ.วัฒนานคร     โทร 08-9535-3351

 

   ด.ต.ทวีป    บุญเคลิ้ม   กก.ตชด.12 โทร  08-11768191

 

ด.ต.บุบผา     คลังบุญวาส    นอกกราชการ  โทร 08-6830-8774

 

     ด.ต.จาตุรันต์ ( พัฒนา ) สุทธโสม นอกราชการ โทร   08-1744-3548

จ.ส.ต.บรรลือศักดิ์    เผ่ากัญหา      204 / 86  บ้านใหม่หนองไทร 

 อ.อรัญประเทศ    โทร 08-6113-0104

จ.ส.ต.เฉลา     มูลนิรัตน์  อ.นาดี  ปราจีนบุรี  โทร  08-9820-1639

 

  ร.ต.ต.สมพงษ์   สุวรรณ์  กก.ตชด.12 โทร  08-7 070-6020 ,037 -231012

ร.ต.ต.กำจัด   รัตนวิชัย  กก.ตชด. 12   โทร 08 -9036 - 4052

 ด.ต. ชูชาติ   แสนเสร็จ  กก.ตชด.  12    โทร 08 - 9219 - 1422

ร.ต.ต.ธีระ    จีนประโคน   กก.ตชด.  12   โทร  08 -7137 - 9051

 

 ร.ต.ต. คูณ   ชมภูพื้น   กก.ตชด. 12   โทร...08-5279-5561  08 -7115 - 8226

 

ไอ้หนุ่มหน้าไม่ทันสมัยร.ต.ต.ขันชัย   ภูจีรัง  กก.ตชด. 12 โทร  08-9063-3309

ร.ต.ต. ศักดิ์ชัย   เวียงนนท์   บช.ตชด.  โทร  08-06346191

ร.ต.ต. นิคม   สมอาจ    บช.ตชด.  กทม. โทร  08-7719-9371 

 

  ร.ต.อ.ปยุต    ศรีสุข  สภ.บางแพ       โทร  0 - 3238 - 3666 , 0858426694 

 

ร.ต.ต. ปัญญา   พงษ์สาลี   กก.ตชด. 11  จันทบุรี      โทร  08-6415-9038

ร.ต.ต. วัชรภัทร (จำเนียร )   หาดไทย  กก.ตชด.11 โทร  08-5431-2055

ร.ต.ต.อรรถวิทย์ (ประจำ)ประสงค์สิน  กก.ตชด.11 จันทบุรี โทร 08-9097-5231

ร.ต.ต. ภานุพงษ์ (ประสงค์) หงษ์ศรีเมือง  สภ.เมืองจันทบุรีโทร  08-4779-5900

ร.ต.ต.ถวัลย์   ชื่นชวนสีนวล       สภ.เมือง  ลพบุรี     โทร 08 - 6137 - 9983

ด.ต.ชูชีพ   ซื่อสัตย์  (นอกราชการ) กก.ตชด. 12   โทร  08-6075-6771

ด.ต. ณรงค์  ทองแดง   กก.ตชด.12 โทร  08-9021-3073

ร.ต.ต. ไพศาล   ฉิมฉกุล   กก.ตชด. 12    โทร   08-7940-4545

ร.ต.ต.บรรลือ   ต่างประโคน สภ.ศรีมโหสถ  ปราจีนบุรี โทร 08-1982- 6080  

ร.ต.ต.มุนินทร์  ( ประสงค์ ) ดาวจรัสแสง ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. มอร์เตอร์เวย์ 

โทร  0896544309

  

ร.ต.ต.สถาพร  อินทะพันธ์   สภ.มะขาม  จันทบุรี โทร  08-9833-6094

ร.ต.ต.สุริยันต์   รสดี  (วิ่ง) สภ.ศรีราชา ชลบุรี โทร  08-9607-5203

 

 ร.ต.ต.ธีระ   สีดา  สภ.เมืองระยอง โทร  08-2469 - 6181, 08-9939 - 9669

ร.ต.ต.ชนะชัย (เล็ก) เอี่ยมทิม  กก.ตชด.11  โทร  08-

ร.ต.ต.ชยพล ( เล็ก ) โอทาน     เมือง ระยอง    โทร 08-1437-9351

 

ร.ต.ต.มรกต   วงษ์ศิริ (แก้ว) กก.ตชด.12  โทร

 

ร.ต.ต.บุญธรรม  ยะนินทร  สภ.ปากพลี   โทร  08-9485-5533

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.ต.ชินวัตร (สมชาย) ยิ่งยง สภ.เมือง นครนายก   โทร 08 - 7612 - 1684

ร.ต.ต.ราชภัทร(เอนก) จันรทรศร จ.ระยอง โทร 08 - 7362 - 4884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.ต.บรรดาศักดิ์ (สมจิตร)  คำโม  สภ. เมืองลพบุรี    โทร08-0107-8178   

ร.ต.ต.ทองล้วน  วิชัยคำจร สภ.ขลุง  ตราด โทร 08 - 1176-6216

 

 ด.ต.เทรอมศักดิ์  ใจกล้า  ( บวชแล้ว) โทร 044 - 671390

ร.ต.ต.โยธิน   โสภิณ สภ.วังสมบูรณ์  จว.สระแก้ว โทร  08-5666-0864

ร.ต.ต.สัญชัย  มาประจง บก.ร้อย ตชด.114 บ.ตาเรือง อ.สอยดาว

จ.จันทบุรี   โทร 08-7042-6357

ร.ต.ต.สมมาด  เคนเหลา  สภ.กบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี   โทร 08-1456-5648

พ.ต.ท.ไวพจน์  เนตรจินดา สภ.สอยดาว       โทร 08-4705-5630

ร.ต.ท.สุเทพ  เกตุเทียน กก.ตชด.12    โทร 08-6109-5547

 

ร.ต.ต.ณรงค์ชัย  ไชยสีมา สภ.แวงน้อย  ขอนแก่น โทร 08-9569-4975

ร.ต.ท.วิทยา  ดีงาม กก.ตชด.12  โทร 08-6089-1107

ร.ต.ต.ธานัท(พิชิต) ปัดชาเขียว กก.ตชด. 12โทร 08-7131-4997

ร.ต.ต.นริศ   วังบุญ  สภ.อุดมสุข.....โทร 08-9673-1659

ร.ต.ต.สังวาลย์     พรหมอินทร์   สภ.เมืองปราจีนบุรี

โทร 08-1654-2742,0-3740-3181

ร.ต.ต.สมศักดิ์   สมิงแก้ว  จว.สระบุรี...โทร 08-1836-6515

ร.ต.ต.อภิรักษ์  วงศ์นู  กก.ตชด.12....โทร 08-9528-1120

ร.ต.ต.สมศักดิ์   ประโหมด   จว.ร้อยเอ็ด โทร 08-7230-0918

ร.ต.ต.ประสิทธิ์  เฉลยรักษ์ พระนครศรีอยุธยา โทร 0817567803

ร.ต.ต.เสริม   พรมสุข....โทร

 จ.ส.ต.ศุภโชค(วุฒิโรจน์) หาญเจริญชัย จว.สระบุรี โทร 08-5154-1548

ร.ต.ต.สุรศักดิ์ ไชยราช สภ.ศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย

โทร 08-7724-8247

จ.ส.ต.นิพนธ์   สงวนวงษ์ หนองชอม ปราจีนฯ โทร  08-7610-9912

ร.ต.ต.สามารถ  สุขสะอาด  สภ.ท่าวุ้ง  โทร

จ.ส.ต.ทองแดง   แสงจอหอ     โทร 08-1064-1641

ร.ต.ต.กิตติวัชร  เตชะดี ภ.จว.สระแก้ว   โทร 08-1151-2829

ด.ต.สมชาย  เสมา  วัฒนานคร  โทร

ร.ต.ต.ชัยรัตน์  ปาสาบุตร  สภ.เขาสิงโต  สระแก้วโทร0819969995

ร.ต.ท.พิบูลย์  งามมั่ง กก.ตชด.23 สกลนคร โทร08-72291717

พ.ต.ท.ประเสริฐ  อยู่ยอด   นครปฐม    โทร..08-1256-6117

ร.ต.ท.สมเด็จ  ชิงชัย  ร้อย  ตชด. 144  โทร  0817955800

ร.ต.ต.ประทีป    ทั่งศรี   โทร 0819447054

ร.ต.ต.ไพศาล   นิยมพันธ์ (กุ้ง)  โทร  0817364225

ร.ต.ต.สมจิตร  ศรีสุวรรณ์  สมุทรปราการ โทร..0896602891

ร.ต.ต.

ร.ต.ต.กิตติพจน์  จิตริโภชน์  โทร..

ร.ต.ต.เฉลา  เสริมผล    ทางหลวงเพชรบุรี      โทร 08-0656-5588

ร.ต.ต.ชาญ  แฉล่มนงนุช สภ.สวนผึ้ง ราชบุรี โทร..

ร.ต.ต.สันติ  พันธ์สนิท   สภ.ไทรโยค   โทร  08-1263-1121

ร.ต.ต.อัศวิน   สอนไข่   ตม. โทร..

ร.ต.ต.สมาน  ชูชื่น  สภ.ไร่สะท้อน เพชรบุรี  โทร 08-7161-8202

ร.ต.ต.ชานนท์   วรรณา  สภ.สวนผึ้ง  โทร 08-1929-5313

ด.ต.วิสิทธิ์   วิเศษสิงห์ สมุทรสาคร โทร  08-3235-7295

ร.ต.ต.ขจรศักดิ์ กู้อัจฉริยกุล  ภ.จว.ประจวบฯ

โทร..08-5296-9434

 

ภาพต่อไปนี้มอบให้เพื่อน ๆ ทุกคน  ว่าน่ารักมาก  

สังสรรค์ที่เขื่อนขุนด่านประการชล นครนายก
 
 
 

 

ครั้งหน้าเจอกันแน่...ไม่มีเสียเปลียบ..ได้เปลียบ...

ด.ต.สุวรรณ  หันสมร  (เสียชีวิตแล้ว)         ร.ต.ต.ชยพล  โอทาน

                         ขอประกบไว้ก่อน...เดี๋ยวเจอ...??

      ตอนเย็น.....

ชี้กวน...เกิบเหลือเกิน.....

พี่ล้วนเขาถูกใจอะไรไม่ทราบได้...แต่พี่กล้วยสงสัย..

           กลุ่มแม่บ้านกำลังจะติดลม

                                  อิจฉาเขามั๊ยล่ะ...นาย...???

              ทำบุญรุ่น  1 พ.ค. ที่วัดป่าสวนวาง....

 

 

          เสร็จแล้วมาทานข้าวกลางวันกันที่ วังประภารีสอร์ท

คู่กัด....

 

เมื่อวันที่ 28กันยายน 2555 เลี้ยงเกษียณก่อนอายุราชการให้เพื่อน

                   เพื่อนที่เกษียรก่อนอายุราชการ

 

                        หมวดสนั่น  มอบน้ำใจให้เพื่อน...

                 ทำบุญรุ่นที่วัดเขาน้อยอนุบรรพตครบรอบ  33  ปี

                  เพื่อนมาเยอะเลยถ่ายภาพไว้เป็นอนุสรณ์

           เสร็จแล้วมาทานข้าวกลางวันที่ ร้านอาหาร เรวรรณ

                                   ภาพประทับใจ

 สนใจภาพนี้ติดต่อดาบนัย ภาพขนาด  12x15 นี้วเพียง  360  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/Jul/31

                                                        

 

                         อบต.เมืองเก่า

                                  อบต.กบินทร์บุรี

                 นายกหนุ่ม...นายก อบต.กบินทร์บุรี...

                                 ...แอวออนน้อเจ้า...

                      ... คนที่สอง...เขาละ  ทินชำโสม...

 

 

      

        
                  
                                    
 
 
 
 
 
                       
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

2008/Jul/01

 
 
 
นำโดย...ดาบตำรวจสมบูรณ์     แสงเพ็ชร์
ประธานรุ่น
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12
อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว
โทร...0898061688
 
ครอบครัว  201
ทำบุญเลี้ยงพระ
1  พฤษภาคม  2551
 
ดาบตำรวจบุญส่ง  ภิรมย์ไกรภักดิ์  มือ  วีดีโอ
ทำบุญรุ่น   ๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕
ทำบุญรุ่นครบรอบ  33  ปี
วันที่   1  พฤษภาคม  2556
ทำบุญรุ่น วันที่  2 พฤษภาคม  2558

2008/Jul/01

 

 

 

 ยินดีต้อนรับ

 ตชด.รุ่น อุดร 2